Solfjellstua 21. september 2013 – tur nr. 1 og 2

Solfjellstua21092013
Tur nr. 1: Ultramarginalt hang som ble borte da en eller annen hostet på start.

Tur nr. 2: Bølger. Forrige tur var en kamp om å holde meg oppe, denne turen ble en kamp om å komme meg ned.

Flight statistics
Date         2013-09-21
Start/finish     12:39:10 - 12:52:54
Duration       0 : 13 : 44
Max./min. height   340 / 119 m
Max. mean/top speed 33 km/h / 36 km/h
Max/min climb rate  0.33 / -1.00 m/s over 60s
Total distance    6.35 km
Flight statistics
Date         2013-09-21
Start/finish     14:20:33 - 14:48:42
Duration       0 : 28 : 09
Max./min. height   958 / 120 m
Max. mean/top speed 37 km/h / 56 km/h
Max/min climb rate  2.30 / -1.95 m/s over 60s
Total distance    9.29 km

Tracklog nr. 1
Tracklog nr. 2