Ringerudkollen 13. oktober 2012 – tur nr. 1

Ringerudkollen

Overraskende fine forhold rundt Ringerudkollen.

Sondre lokket meg, uten særlige vanskeligheter, til Ringerudkollen. Jeg vet jeg har vært her før en gang med HG-en, men den turen er blant de turene på 90-tallet jeg ikke har loggbok fra. Uansett var dette som et nytt flysted for meg å regne i PG-sammenheng – et sted jeg lenge har ventet på å få tatt i bruk. Selv om det er et stykke vei å kjøre fra Oslo, er dette et sted det umiddelbart var lett å like. Mange høydemetre, blanke termikkvennlige fjellsider, stor landing, og flott terreng med sjø og snaufjell – kort sagt mye natur av den sorten jeg liker. Men været var ikke det aller beste, det var litt snø i luften og mye skyer. Forventningene var ikke de høyeste, men det er ikke annet å vente midt i oktober. Turen opp til start ble mer strabasiøs enn vi hadde forestilt oss – glade optimister med sommerdekk. Etter noen hundre høydemetre var veien snødekket – og det til gangs. Etter en del dytting og hoiing måtte vi kapitulere og traske den siste kilometeren opp til nordstarten. Der sto vinden rakt inn, men kanskje ikke nok til å henge. Startområdet er ikke rausest med danseparketten, det er greit å ha litt vind i fjeset her. Starten gikk lett, og etter et par resultatløse legg langs fjellsiden endte det med en enkel landing langs høystpenten. Snart etter kom Eirik dalende, og sammen kunne vi betrakte to muntre karer komme seilende, brødrene Naper moret seg i Sondres tandem. Det hørtes riktig så trivelig ut!

Egentlig var jeg veldig tilfreds med å ha fått et fint nytt sted i loggen, men dagen var ikke omme. Raskt bar det opp til start igjen – denne gangen med vinterdekk.

Flight statistics
Date         2012-10-13
Start/finish     10:24:47 - 10:35:49
Duration       0 : 11 : 02
Max./min. height   689 / 158 m
Max. mean/top speed 42 km/h / 47 km/h
Max/min climb rate  0.00 / -1.43 m/s over 60s
Total distance    4.89 km

Tracklog