Fortuna – Alicante – 29. april 2013

fortunaII fortuna

Episke forhold etter skyene å dømme. At «guiden» dro oss til dette miserable stedet (en trang kløft med 70 meters høydeforskjell) en så flott dag kommer til å forbli et stort mysterium for meg.

Flight statistics
Date         2013-04-29
Start/finish     10:45:54 - 10:50:54
Duration       0 : 05 : 00
Max./min. height   389 / 293 m
Max. mean/top speed 30 km/h / 37 km/h
Max/min climb rate  0.15 / -0.80 m/s over 60s
Total distance    1.88 km