Eggekollen 1. juni 2013

Cumulunimbus over Nesodden.

Cumulonimbus i Øst.

Passerte 200 flytimer på denne turen. Takk til Arnfinn for kjøring opp.

 

Flyfolket lurer på om skyene gror i feil retning.

Flyfolket lurer på om skyene gror i feil retning.

Straks inn for landing.

Straks inn for landing.

Tracklog

Flight statistics
Date         2013-06-01
Start/finish     14:15:52 - 14:37:30
Duration       0 : 21 : 38
Max./min. height   542 / 41 m
Max. mean/top speed 38 km/h / 46 km/h
Max/min climb rate  0.60 / -1.52 m/s over 60s
Total distance    10.47 km