Bruk av luftsportsområder (OPK)

Bakgrunn

Avinor har som kjent beslaglagt et betydelig volum av vårt felles luftrom, noe OPK merker godt på våre flysteder i Oslo og Hemsedal. Men NLF har inngått en avtale med Avinor om bruk av dedikerte luftsportsområder (bokser). Disse boksene gir oss betydelig mer tomleplass dersom de aktiveres. Hvittingfoss Luftsportsklubb har laget prosedyrer for å aktivere og bruke boksene i sitt nærområde. DROP har kopiert dette opplegget for Hokksund-boksene.

Problemet

Men prosedyrene for å aktivere og bruke disse luftsportsområdene er dårlig kjent og tildels så innviklede og upraktiske at de ikke brukes så ofte, og mange avstår fra å fly i dem når de er aktive. For Sundvollen, Eggemoen A og B og Hemsedal E og W finnes er det ingen paragliderklubber som har tatt ansvar for å lage prosedyrer. Disse boksene åpnes nå og da av enkeltpersoner basert på kjennskap til avtalenene og andre klubbers prosedyrer, og de tar et stort personlig ansvar på vegne av mange andre. At noen av boksene brukes sjelden er selvsagt en tapt mulighet for mange piloter, men det kan også gi Avinor inntrykk av at disse områdene ikke er viktige for oss. Derfor har OPK prøvd å lage et opplegg med prosedyrer for å lede og bruke aktiverte luftsportsområder spesielt med tanke på de boksene ikke andre klubber har tatt ansvaret for. Dette gjelder Sundvollen og Hemsedal som NLF står som bruker av, men i praksis gjelder det også Eggemoen A og B i en del tilfeller. Det er Drammen flyklubb og Ringerike seilflyklubb som står som brukere av disse, men de åpner dem sjelden nok til at vi ofte åpner dem på gode dager på Ringerudkollen. Her har vi også i noen tilfeller samarbeidet med seilflygerne på Eggemoen.

Kritiske punkter

Etter noen års erfaring med bruk av boksene har det blitt klart at det kritiske leddet er kommunikasjonen mellom Avinors kontrollsentral (supervisor) og den som tar ansvaret og ber om å få åpnet boksene. Det har vært episoder hvor Avinor ikke har fått svar fra vedkommende som åpnet boksene, og dermed ikke har fått gitt beskjed om evt. endringer i tilltatelsene. Det har også vært tilfeller hvor pg-piloter har åpnet boksene, mens seilflyklubber som ønsker å koordinere bruken ikke har fått kontakt med dem som opprinnelig åpnet boksene. Slike tilfeller er en trussel for sikkerheten og avtalen med Avinor, og har endt i oppvaskmøter. En annen erfaring er at det er få piloter som har mobil tilgjengelig når de flyr, eller er i stand til å opprette et robust samband med denne i lufta. Prosedyrer som krever telefon under flyving i tillegg til radio vil ekskludere mange piloter, kanskje de fleste med unntak av «ekspertene». Sett i lys av dette kan man hevde at kravet om mobiltelefon i lufta gir falsk trygghet. Det samme gjelder SMS-varslingstjenesten. Det er tvilsomt om de som åpner boksene i praksis holder oversikt over hvem som til en hver tid er i boksene. De sjekker kanskje i etterkant, men da er det egentlig for sent.

Noen prinsipper

Derfor har vi laget prosedyrer som prøver å løse disse problemene. Forslaget er basert på noen grunnleggende prinsipper.

  1. Piloten har det fulle ansvaret for egen flyving, herunder at man ikke flyr i kontrollert luftrom – uansett om man flyr i luftsportsområder eller ikke.
  2. For å sikre robust kommunikasjon mellom Avinor og boksåpner må vi ha «redundans» – dvs. at det alltid må være to personer som er kontaktpunkter mens boksen er åpen.
  3. Det kreves kun 2-veis radiokommunikasjon, og det er pilotens ansvar at de er i stand til å kommunisere med de som er ansvarlige for å åpne boksen. De må sjekke inn over radio før de flyr inn i boksen. Hvis de ikke er sikre på at kommunikasjonen virker mens de flyr, må de forlate boksen umiddelbart.
  4. De som skal få lov til å åpne boksene må gis utsjekk av OPKs styre (Flystedsansvarlig) og føres på en liste. Utsjekk handler om å sikre at de kan prosedyrene for ledelse og bruk av luftsportsområder, samt en generell vurdering av egnethet (ansvarsfølelse og erfaring).
  5. Alle som skal fly i åpnede bokser skal ha lest og forstått prosedyren for bruk av områdene.

Prosedyren for å bruke aktiverte luftsportsområder er vedlagt. Vær oppmerksom på at det er en egen prosedyre for de som skal lede bruken av luftsportsboksene. Denne prosedyren kan du få tilsendt ved ta kontakt med OPKs flystedsansvarlig på e-post opk[krøllalfa]vangstein.com.

Prosedyre for bruk av luftsportsområder OPK